WPROWADZENIE

 1. Korzystając z Serwisu www.grb.pl wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez Kancelarię plików Cookies, powinieneś zmienić konfigurację swojej przeglądarki internetowej w sposób właściwy dla danego typu przeglądarki albo zrezygnować z korzystania z Serwisu www.grb.pl
 3. Wyłączenie stosowania plików „cookies” może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z niektórych zasobów Serwisu www.grb.pl.

§1

 1. Użyte w treści Polityki prywatności określenia oznaczają:
  a) Serwis – zbiór powiązanych stron lub podstron www zlokalizowanych na serwerze Kancelarii
  b) Strona www – strona www.grb.pl stanowiąca zasób informacyjny z elementami tekstowymi, graficznymi, dynamicznymi, do której dostęp jest możliwy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
  c) Pliki Cookies (ang. „ ciasteczka”) to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników lub innych urządzeniach wykorzystywanych podczas odwiedzin Strony www lub Serwisu
  d) Kancelaria – Kancelaria Rychlicki Boroń Motyl spółka jawna siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 1
  e) Operator Serwisu – Kancelaria
  f) Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu
  g) Urządzenie końcowe – komputer stacjonarny, tablet, smartphone lub inne urządzenie, w tym mobilne wykorzystywane przez Użytkownika przy korzystaniu z zasobów Serwisu

§2

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies dotyczących wizyt na Stronie www o których mowa w niniejszej Polityce prywatności.
  3. Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzeń końcowych oraz zapisanych w nich plikach.
  4. Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu końcowym nie są udostępniane podmiotom współpracującym z Operatorem Serwisu.

§3

 1. Stosowanie przez Operatora Serwisu plików cookies ma na celu:
  a) rozpoznać urządzenie Użytkownika – aby odpowiednio wyświetlić zasoby Serwisu,
  b) zapewnić korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  c) umożliwić „zapamiętanie” interfesu skonfigurowanego przez Użytkownika w zakresie języka i wyglądu Strony,
  d) gromadzić ogólne dane statystyczne o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika – aby dopasować zawartość Serwisu do jego indywidualnych preferencji,
  e) utrzymać sesję Użytkownika po zalogowaniu – aby wyeliminować konieczność ponownego wpisywania loginu i hasła
  f) rozpoznać nadużycia przy dokonywaniu czynności uwierzytelniających w ramach Serwisu
  2. Informacje zawarte w plikach cookies dotyczą w szczególności:
  a) adresu IP Użytkownika,
  b) nazwy domeny,
  c) rodzaju przeglądarki internetowej,
  d) typu systemu operacyjnego.
  3. Pliki cookies dzielą się na:
  a) sesyjne – przechowywane na Urządzeniu końcowym tymczasowo tj. do momentu wylogowania lub opuszczenia Strony bądź wyłączenia przeglądarki internetowej,
  b) stałe – przechowywane na Urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrze pliku lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Otrzymywanie informacji z Serwisu przez Użytkownika który wyraził zgodę na taką czynność odbywa się przy wykorzystaniu poczty e-mail.
  5. Informacje uzyskane w toku korespondencji e-mailowej pomiędzy Użytkownikiem a Kancelarią są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

§4

 1. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
  2. Zmiana ustawień może polegać na zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies bądź na informowaniu Użytkownika o każdorazowym instalowaniu plików cookies w jego Urządzeniu końcowym.
  3. Sposób zmiany ustawień plików cookies zawarty jest w ustawieniach konfiguracyjnych właściwych dla danego typu przeglądarki internetowej.

§5

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Kancelaria zastrzega sobie prawny zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie poprzez zamieszczenie jej zmienionej treści na Stronie